Ik ben lid van de ledenraad van de Rabobank Amersfoort Eemland. De Rabobank heeft namelijk een traditie waarbij lokaal (maatschappelijk) ondernemerschap wordt ondersteund binnen de mogelijkheden die een bank hiervoor heeft. Die traditie lijkt de laatste tijd niet meer zo vanzelfsprekend, maar volgens mij is juist nu de rol van een bank als de Rabobank in onze regio cruciaal. Het is een partner voor het maatschappelijk middenveld en van het bedrijfsleven.

Maar bovenal is het een zakelijk dienstverlener die voor mensen in onze omgeving goede, fatsoenlijke producten en diensten moet leveren tegen een redelijke prijs. Een coöperatieve onderneming waar shareholdersvalue ondergeschikt mag zijn aan stakeholdersvalue. Een sterk merk. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

 

De Rabobank Amersfoort Eemland is een radertje in de grote Rabobank machine, maar zonder raderen draait de machine niet. En ik wil graag een rol daarbij spelen als een van de mannetjes met een oliespuitje. Zie ook het artikel in Rabobank Dichtbij.

Lees verder over mijn eerdere bestuursactiviteiten bij het Netwerk Citymarketing en bij de YMCA.