Netwerk Citymarketing Nederland
In 2009 heb ik het Netwerk Citymarketing Nederland opgericht en tot voor kort was ik voorzitter van deze stichting. Nu ben ik lid van de Programmaraad, zodat ik niet meer organisatorisch, maar wel inhoudelijk betrokken blijf.

Het Netwerk Citymarketing wil een brugfunctie vervullen tussen de verschillende sectoren en actoren in citymarketing en zo de kwaliteit van het vakgebied verhogen. Dat is goed voor de citymarketeers die zelf professioneler worden, en voor het vakgebied omdat er meer begrip ontstaat voor de uitgangspunten van citymarketing maar uiteindelijk draagt het eraan bij, dat mensen betere keuzes voor steden / gebieden kunnen maken.

netwerk citymarketingWe willen vooral de mensen met interesse voor (aspecten van) citymarketing boeien, bewegen en binden aan ons vakgebied. Dat doen we door kennis over te dragen, te inspireren en relevante informatie te verspreiden met hulp van voorlopers in het vakgebied, inclusief de wetenschap die vanuit het oogpunt van kennisvalorisatie een verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast wil het Netwerk Citymarketing actief bijdragen aan het delen van ervaringen van verschillende steden: wat kunnen we van elkaar leren?

Op dit moment organiseren we onregelmatig bijeenkomsten, een jaarlijks congres en een citymarketingverkiezing. En we hebben een redelijk actieve online community. In overleg met nieuw aan te trekken ‘medemogelijkmakers’ in ons actieve netwerk kunnen we bepalen of dit nog de gewenste producten en diensten zijn en hoe we (blijven) zorgen voor relevante en onderscheidende producten en diensten voor onze primaire doelgroep.

Lees gerust verder over mijn andere bestuursactiviteiten bij de Rabobank en bij de YMCA.